zondag 13 maart 2016

Cosmic Tantric Sex (Ne)

Cosmic Tantric Sex


  De feiten VANUIT Cosmic Tantric Sex haar Universele Giften en hoe ze het Normale Samen Leven op Aarde kan bedden
Sex verkoopt. Er zijn vele internationale bedrijfstakken en hun publiciteit via advertenties bewijzen dit. Zij laten allen één aspect buiten beschouwing, omdat het juist dit aspect is dat volledig vervullend is, voor iedereen overal vrijelijk beschikbaar (onder de juiste omstandigheden), 100% gegarandeerd, waardoor de commerciële bedrijfstakken zichzelf 'out of business' zetten als ze dit aspect niet zouden negeren.

Wil je dit aspect leren kennen? Lees dan verder, zodat volledige en voortdurende extase VANUIT 'The Cosmic Love and Life' ook voor jou vrijelijk beschikbaar komt. Ik noem deze 'activiteit' 'Cosmic Tantric Sex', omdat dat precies is wat het is: onze lichamelijke verbinding met De Bron Kracht van waaruit alles, inclusief wij, ontstaat en in beweging gebracht wordt.Het is de enige vitale fysieke verbinding en relatie met onze hersenen, lichamen, samenleving, en onze omgeving. Haar effecten hebben bewezen dat ze de enige Bron is van onze LevensKracht Energie en ondergedompeld in Haar Veld ontvouwt onze Nuclear DNA Codes van binnenuit en heelheid in onze lichamen en hersenen is het directe gevolg.

Echte Liefde


Ondergedompeld in Haar Veld ervaren we haar echte, levenGevende pulsaties van moment tot moment en helen we 'als vanzelf' op alle lagen (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, en energetisch).

Cosmic Tantric Sex is niet voor hen die VANUIT LUST kiezen te leven
Voordat je verder leest, moet je beseffen dat Cosmic Tantric Sex niet voor hen is die VANUIT LUST kiezen te leven. Cosmic Tantric Sex is voor de 'hard-core' 'zoekers' die VANUIT Eenheid en Verbinding met BronKracht willen leven.

Verbinding op ALLE lagen
Het verbindt ons zo diep op ALLE lagen dat veel mensen doodsbang zijn om überhaupt te weten dat dit bestaat. Zij die de diepte niet durven beleven, rennen weg van deze Verbinding.
Als dit niet is waar je diep naar verlangd dan kun je wellicht beter niet verder lezen en je heil zoeken bij hen die je minder diepgang bieden en een imitatie van de essentie die jouw hersenen en lichaam, je samenleving en omgeving in zwakte laten bestaan, omdat het jouw LevensKracht leeg zuigt.
Alle internationale bedrijfstakken (niet slechts de 'sex-gerelateerden) willen dat je in deze zwakke afhankelijke positie blijft, omdat degenen die zich tot hen wenden regelmatige afnemers en betalers zijn van hun commerciële producten.

Ledigheid is de naam van hun spel en persoonlijke onvervuldheid is hun voordeel. Ten diepste blijven de afnemers in diepe pijn achter.
Als je tot hier gekomen bent met lezen, neem ik aan dat je het echt wilt weten. Ik ga dan ook verder met je uit te leggen hoe Cosmic Tantric Sex elk deel van jouw Zijn versterkt en diepe fysieke gevoelens van bliss oproept dat het Leven zelf jouw Geliefde wordt.
Ik verwijs terug naar de tijd waar iedereen en alles op Aarde dit als de enige manier van fysieke verbinding ervaarde. Dit was eenvoudig de fysieke Verbinding met De Creatieve BronKracht die voor en door alles en iedereen in de hele Organische Yoniverse bewoog.

De Cosmos ofwel de Organische Yoniverse was voortdurend verbonden. De Kracht van deze werking wiegde de wereld met langzame en zachte golven van genot en elke tijd en ruimte... dezelfde hier als overal in de Oneindigheid. De effecten vormden, cultiveerden, zuiverden en controleerden alles wat we 'Materie' noemen.

De Matrix is de Womb van ALLE Materie, Zij is LevenGevend... Zij is Moeder Natuur, de Organische / Oorspronkelijke Yoniverse, die zowel de Divine Feminine als de Divine Masculine krachten omvat en insluit.
Je zou het zelfs een voortdurend sexueel orgie kunnen noemen, maar het was veel meer dan dat. Het was een volledige sensuele erotische ervaring met onze gehele 'Heilige Natuur'. Fijngevoelige interacties typeerden dit Leven. Het was de enige fysieke manier waardoor alles was gecreëerd en gemotiveerd.
De fysieke Echte Liefde van De Matrix werd letterlijk door Haar gehele fysieke Wezen gevoeld inclusief door de fysieke Tempel van Haar mensen.Think not that this is just some tale of 'dumb-coupling', like those made famous in blonde jokes and Evolutionary Theory. On the contrary, it was Infinite Intelligence filling all things with itself through the ultimate height of Intimate Integration.
Their ecstasies gave Infinite insight in to 'all matters', the same as now witnessed in Mother Nature's wild animals. They need no teachers of 'Cosmic Tantric Sex' to get into, and experience, its flow of sensual intelligence, because they aren't the ones who became disconnected from it.

Our species is the only one who became that ignorant
I use that descriptor, instead of stupid, because this wasn't something people did willfully in the beginning. It was forced on them by all of the ancestors of the aforementioned international industries / agencies. I know this because it's written all over both their Religious and Secular His-story. When you look into the story of the Indian people and their intruders from the 'United Kingdom' you will find this truth also: in the times of the Vedics Tantra was sacred and (w)holy and those deeply understood the profound Essence of this all.
'The Creative Source' of 'The Creative Force' was obvious to them, as was the way to disempower Her, because they (the English for example) too had 'The Intelligence' freely given  by The Matrix and therefore knew exactly how to abuse and misuse that physical Power and us.
Cosmic Tantric Sex comes from physical union with the Infinite Electromagnetic Field of The Cosmos pulsating as in for and through our brains, our bodies, our societies and the Earth's Environment. 
They are known as Life Force Energy, Sexual Energy, Chi, Qi, Prana, Intuition... Their vibrations give us heightened senses, which then actually have the ability to make perfect sense of everything. Their intentions and activities are pure pleasure to experience in every physical way, shape, form, and area.
Therefore, the way to reverse all of this perfect pleasure and block access to the direct knowledge induced by it into all of creation was to intend and practice the exact opposite. So disconnection was violently forced on others as the most simple way to cause it.

Civilization and domestication were invented to prolong ‘The Wheel of Suffering
Rape based on wrong conceptions (of every mental, emotional and physical sort) was then imposed thereby weakening entire populations. The Matrix was replaced with man-made information. (Electrosmog qualifies as the same false pulsations.) The resonances it in-gendered in brain, body, society and environment severed the physical union between 'The Love and Life Field' and humans causing all manner of pain and confusion.
The physical effects then rippled down (genetically) through each successive descendant, multiplying the damages we experience now physically living and moving in and around us. Their sensations won't stop until people return to their ‘First Love and Life' and the conceptions caused by physically coupling with Mother Nature’s perfect Intents and Effects. The Cosmic Tantric Sex that results really is 'Mind-Blowing'. It cleanses us of all of our physical impurities and replaces everything we were wrongly taught with the Infinite Bliss of  Biological Reality. This experience was, and is, called a Kundalini Rising. 

The new creations that result from this coupling are nothing short of physically perfect.Voorbij lust
Als je niet meer in lust bent en je nog steeds 'hard-core' Cosmic Tantric Sex wilt beleven, doe dan wat alle Ancient Mystici zeiden: laat de verkrachting en ontkrachting van de 'beschaafde' wereld achter je en kom terug bij je Vrije Natuurlijke Zijn. Dompel jezelf en al jouw cellen onder in de Heilige Vibraties van het Echte Liefdes Veld van Moeder Natuur dat gebaseerd is op niets anders dan pure zuivere sensuele intelligentie.
Vanaf het moment dat je deze Oneindige Extase van Liefde en Leven ervaren hebt in je hersenen , lichaam, samenleving, en aardse omgeving ga je nooit meer terug naar onwetendheid en zijn verzwakkende omstandigheden die nu 'de standaard van leven en verbinden' zijn met alles dat jouw bestaan bezoedelt.


mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding  
mas©ha


Geen opmerkingen:

Een reactie posten