Tantrisch Relateren

Het pad naar Tantrische Relaties is een groeipad. Het 'nieuwe' relateren vraagt onvoorwaardelijke aandacht en toewijding en vooral de bereidheid samen te willen kijken naar wat er tussen jullie opgeroepen wordt. Hierin ook wezenlijk de verbinding maken naar elkaar en elkaar ontvangen als in een lemniscaire uitwisseling. Als je dat niet wilt, zijn jullie gewoon twee willekeurige mensen, die elkaar ook gewoon even op straat ontmoet hadden kunnen hebben. Dit laatste heeft helemaal niets met Tantrische Relaties en 'verlicht' (licht) relateren te maken.

De dingen die tussen jullie opgeroepen worden, hoeven jullie niet 'via' elkaar uit te spelen, te projecteren. Jullie kunnen gewoon op tafel leggen wat er opgeroepen wordt en daar dan samen naar kijken. Niet als in 'opvoedend' of 'therapeutisch' naar elkaar kijken, niet door 'aan' elkaar te gaan werken, maar het te hebben over de dingen die tussen jullie gebeuren. Dit is ten diepste Tantra. Samen kijken, omdat er in dat wat opgeroepen wordt iets zit dat gezien wil worden. Als je niet samen wilt kijken, dan blijft alles hangen en dan moet het wel via elkaar gaan. En dat kan op vele manieren gaan: meestal zie je dan dat er naar elkaar toe heel direct uitgesproken gaat worden wat je denkt! in elkaar te zien, wat je denkt! dat er aan de hand is. Dit denken wordt versluierd. Is maar zeer zelden helder. Maar meestal zien partners dat niet. Dat is wat gebeurt als je elkaar spiegelt, maar je niet samen wilt kijken. Dit gekleurde waarnemen, roept vanzelfsprekend weer van alles op. Maar als de verbinding geweigerd wordt, dan is dit hoe het gaat. En als dat dan ook geweigerd wordt, dan is er dus wezenlijk helemaal geen verbinding, is er alleen maar elkaar energetisch vast zetten. Wat je persoonlijk wel weer los kunt laten, door flink aan je eigen los-laat-kunstjes te werken. Deze manier van omgaan met elkaar zet vast, maakt onvrij, belast elkaar.

Deze manier van omgaan met elkaar is 'oud'. Relaties kunnen nu veel vrijer vorm krijgen, door WEL de verbinding aan te gaan. De verbinding wel degelijk aangaan is helemaal geen drama meer. Er hoeven geen issues meer verwerkt te worden. Er wil gewoon iets uit de verbinding zelf ontstaan, maar dan moeten jullie wel bereid zijn te willen kijken naar wat zich aandient en wat zich aandient met een groots 'ja' omarmen. Velen verlangen naar tantrisch relateren, naar Tantrische Relaties, omdat ze helemaal klaar zijn met het oude en daar niet meer willen gaan. Met tantrisch relateren, kijk je samen vanuit nieuw (bewustzijns)gebied naar jullie relatie. Je gaat vanuit een nieuw paradigma jullie verbinding waarnemen. Niet vanuit issues die nog afgewerkt moeten worden, want dat hoeft niet. Maar wel vanuit precies dat wat zich aandient. Zodat jullie niet langer van alles laten liggen, maar het ├ęcht aankijken, samen, waardoor het steeds lichter en lichter wordt tussen jullie.


mascha roedelof

Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten