zondag 13 september 2015

Sing your own Song
Van Zelf Ont-wikkeling via Zelf Realisatie tot volledige Belichaming (Verlichting)
Je ervaringen tijdens dit leven en, voor zover dit je aanspreekt, vorige levens kunnen tot allerlei belemmerende overtuigingen (denkpatronen, ideeën, aannames en concepten) en gedragspatronen, ofwel blokkades (overleef-, afweer- en verdedigingsmechanismen), leiden. Deze blokkades hebben lichamelijke, emotionele, mentale, en/of spirituele onbalans en disharmonie in jou tot gevolg. Het is dan belangrijk om de oorzaak van deze onbalans en disharmonie op te sporen. Zodat je gaat inzien waar(door) de belemmerende overtuiging, ofwel illusie (hoewel heel waar voor jou), is ontstaan. Je kunt dan bewust nagaan of deze belemmerende overtuiging nog klopt voor jou, waar hij jou nog dient en of je hem nog langer vast wilt houden. Als gevolg van helder inzicht lost de illusie in jou vanzelf op.

Je wordt uitgenodigd volledig in je drama, jouw verhaal, te gaan tot in de wortels ervan: welke boodschap ligt erin voor jou? Het omarmen van alles dat in jou leeft, al het mooie en minder mooie, maakt jou Vrij van innerlijke strijd en leidt tot Bevrijding van jouw (Sexuele) Levensenergie en Vreugde. Niet langer wordt Levensenergie en jouw natuurlijke Vreugdevolle Zijn opgeslokt als gevolg van innerlijke strijd. Omdat je niet langer innerlijke strijd ervaart, ontmoet je niet langer uiterlijke strijd buiten jou. Als vanzelf ben je dan ok (waarmee ik niet bedoel dat je niet langer diepe zielenpijn en zielsverontwaardiging kunt voelen) met alles dat er om jou heen plaatsvindt. Je gaat er innerlijk of in je buitenwereld niet mee in strijd. Je maakt niet langer verhalen in je hoofd vanuit de illusionaire lagen van dat wat plaatsvindt. Je neemt de werkelijkheid waar zoals zij is, zonder verhaal. De werkelijkheid is zoals zij is.

Lees verder... 
En voel je uitgenodigd voor Innerlijke Transformatie Begeleiding


mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding 

mas©ha 2016

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten