dinsdag 1 september 2015

Wees jeZelf


Eenheid in diversiteit
Je ziet al de verschillende bomen als je in het bos bent. Sommige van hen staan gebogen, en anderen rechtop, sommige blijven altijd groen, en sommigen zijn 'whatever'. En je kijkt naar de bomen en je laat dit toe. Je begrijpt dat een boom bijvoorbeeld onvoldoende licht ontving, waardoor het op die manier uitgroeide. En je wordt daar niet emotioneel van. Je neemt waar en laat het gewoon toe. Je waardeert de boom.

Op het moment dat je in de buurt van mensen bent, verlies je deze manier van waarnemen... deze houding. En je zegt voortdurend: 'Jij bent te dit'.

De oordelende mind neemt het over.

Daarom oefen ik mezelf in het 'mensen als bomen zien'. Wat betekent dat ik ze waardeer zoals ze zijn.


Ken jeZelf
Weet welke 'boom' je bent, zodat je weet welke vruchten je draagt of misschien ben jij een 'boom' die geen vruchten draagt... Het is Wezenlijk voor jou dit te weten, want als je naar 'fruit' zoekt maar jij bent geen 'fruitboom' dan zul je geen 'fruit' vinden.

Wees gewoon jeZelf


Know yourSelf
As for humans know what 'tree' you are by which you know what fruit you will bear or maybe you are someone without fruits... Well its essential for you to know because when you are looking for fruit but you are not a 'fruit tree' you will not find it.

Just be yourself


mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding 

mas©ha 2016

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten