zondag 13 september 2015

Sing your own Song
Van Zelf Ont-wikkeling via Zelf Realisatie tot volledige Belichaming (Verlichting)
Je ervaringen tijdens dit leven en, voor zover dit je aanspreekt, vorige levens kunnen tot allerlei belemmerende overtuigingen (denkpatronen, ideeën, aannames en concepten) en gedragspatronen, ofwel blokkades (overleef-, afweer- en verdedigingsmechanismen), leiden. Deze blokkades hebben lichamelijke, emotionele, mentale, en/of spirituele onbalans en disharmonie in jou tot gevolg. Het is dan belangrijk om de oorzaak van deze onbalans en disharmonie op te sporen. Zodat je gaat inzien waar(door) de belemmerende overtuiging, ofwel illusie (hoewel heel waar voor jou), is ontstaan. Je kunt dan bewust nagaan of deze belemmerende overtuiging nog klopt voor jou, waar hij jou nog dient en of je hem nog langer vast wilt houden. Als gevolg van helder inzicht lost de illusie in jou vanzelf op.

Je wordt uitgenodigd volledig in je drama, jouw verhaal, te gaan tot in de wortels ervan: welke boodschap ligt erin voor jou? Het omarmen van alles dat in jou leeft, al het mooie en minder mooie, maakt jou Vrij van innerlijke strijd en leidt tot Bevrijding van jouw (Sexuele) Levensenergie en Vreugde. Niet langer wordt Levensenergie en jouw natuurlijke Vreugdevolle Zijn opgeslokt als gevolg van innerlijke strijd. Omdat je niet langer innerlijke strijd ervaart, ontmoet je niet langer uiterlijke strijd buiten jou. Als vanzelf ben je dan ok (waarmee ik niet bedoel dat je niet langer diepe zielenpijn en zielsverontwaardiging kunt voelen) met alles dat er om jou heen plaatsvindt. Je gaat er innerlijk of in je buitenwereld niet mee in strijd. Je maakt niet langer verhalen in je hoofd vanuit de illusionaire lagen van dat wat plaatsvindt. Je neemt de werkelijkheid waar zoals zij is, zonder verhaal. De werkelijkheid is zoals zij is.

Lees verder... 
En voel je uitgenodigd voor Innerlijke Transformatie Begeleiding


mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding 

mas©ha 2016

 

donderdag 3 september 2015

Tantrische Verbinding van de Moeder met de Vader

Column on Het Bewuste Pad in En
Ik voel me zo open en dankbaar. De kinderZieltjes zijn nog steeds aanwezig en ook de energie van de engelen. De wereld is gehuld in een maagdelijk wit bruidskleed. De Zon zendt haar heldere verwarmende lichtende stralen. Het voelt dat ik wil mediteren en ik volg mijn impuls. Op de prachtige muziek van de Nataraj van Osho ga ik op reis...

Ik voel me als de baarmoeder van de Moeder en bereid me voor op de ontvangst van het zaad van de Kosmische Vader. Ik bewerk mijn akkers en schenk het land het benodigde water. Ik voel mij als Moeder in een tantrische verbinding met de Vader. We zijn in stille Eenheid met elkaar. Dan... storten zijn impulsen zich in mij uit, terwijl we beiden in overgave Zijn... heerlijk en vreugdevol stil Zijn... met, bij, en in elkaar. In innige Verbondenheid ontvang ik Zijn inspiratie... zovele potentiëlen... en Ik... Ik schep en schep... Prachtige creaties waar doorheen zoveel Liefde stroomt... Potentiëlen worden geschapen met allesdoordringende Liefde. Liefdevolle potentiëlen, energievelden van potentiëlen die beschikbaar zijn voor jou... en ja, ook voor jou!

Ik voel de diepe heling van de Moeder. Na eeuwen voelt ze eindelijk weer de diepe Verbinding met de Vader en kan ze Zijn liefdevolle impulsen eindelijk weer in Haar Centrum ontvangen. Wat heeft ze deze inspiratie gemist. Wat heeft ze deze bevruchting gemist. Ze verlangde er zó naar dat haar akkers bewerkt werden en dat haar het benodigde water geschonken werd. En de Vader is verheugd dat Zijn inspiratie, Zijn bevruchting eindelijk weer ontvangen wordt...

Dit is de eerste dag van mijn maanstonde (menstruatie).

(Deze tekst is geschreven op maandag 5 januari 2009.)


mascha roedelof

Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2016

 

dinsdag 1 september 2015

Wees jeZelf


Eenheid in diversiteit
Je ziet al de verschillende bomen als je in het bos bent. Sommige van hen staan gebogen, en anderen rechtop, sommige blijven altijd groen, en sommigen zijn 'whatever'. En je kijkt naar de bomen en je laat dit toe. Je begrijpt dat een boom bijvoorbeeld onvoldoende licht ontving, waardoor het op die manier uitgroeide. En je wordt daar niet emotioneel van. Je neemt waar en laat het gewoon toe. Je waardeert de boom.

Op het moment dat je in de buurt van mensen bent, verlies je deze manier van waarnemen... deze houding. En je zegt voortdurend: 'Jij bent te dit'.

De oordelende mind neemt het over.

Daarom oefen ik mezelf in het 'mensen als bomen zien'. Wat betekent dat ik ze waardeer zoals ze zijn.


Ken jeZelf
Weet welke 'boom' je bent, zodat je weet welke vruchten je draagt of misschien ben jij een 'boom' die geen vruchten draagt... Het is Wezenlijk voor jou dit te weten, want als je naar 'fruit' zoekt maar jij bent geen 'fruitboom' dan zul je geen 'fruit' vinden.

Wees gewoon jeZelf


Know yourSelf
As for humans know what 'tree' you are by which you know what fruit you will bear or maybe you are someone without fruits... Well its essential for you to know because when you are looking for fruit but you are not a 'fruit tree' you will not find it.

Just be yourself


mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding 

mas©ha 2016