zondag 9 augustus 2015

Echte Liefde
Mannen en vrouwen hou jij vast aan energieën die je niet voeden omdat er geen  uitwisseling en verbinding is?
Vergis je niet in de principes van verantwoordelijkheid / eigenaarschap en niet-verbindend gedrag. Vergis je niet in het onderscheid tussen romantische liefde en echte liefde.


Tantrisch relateren gaat over het aangaan van een echte uitwisseling en verbinding.


Een betekenisvolle verbeelding van een vrouw die zich helemaal geeft iemand, die haar niets terug biedt. Als je jezelf herkent in deze afbeelding, besef dan dat jouw levensenergie naar de ander stroomt als je voortdurend omgeven bent, interactief bent, sex hebt met een 'leeg' mens, waardoor je mogelijk volledig energetisch leeggezogen wordt.


Deze waarheid zou wijd verspreid moeten worden onder jouw netwerk(en) van vrienden en familie. Wees je bewust van jouw waarde. Je kunt niet hetzelfde blijven doen en verandering / transformatie verwachten. Je kunt niet jezelf omgeven met stagnerende energie en groei, gezondheid en succes in jouw leven verwachten. Omgeef jezelf met mensen, plaatsen, en dingen die je bijdragen aan jouw spirit(uele) groei.(Wo)man do you cling to energies that are not feeding you because there is no true exchange and communion?
Do not get mistaken by the principles of responsibility / ownership and a noncommittal attitude, do not get mistaken by romantic love and true love (column in Dutch).


Tantric relating is about making a true sharing and connection / communion.


A profound picture of a woman giving her all to someone who has nothing to offer back. The transfer of energy is real if you're constantly surrounded by, interacting with, having sex with, pouring yourself into an empty person then eventually they will suck you completely dry. 

This concept should be applied across the board. Significant others, friends and even family. It's levels to this life thing. Know your worth. You cannot be out here doing the same thing and expect change / transformation. You cannot surround yourself with stagnant energy and expect growth, wealth and success. Align yourself with people, places and things that don't leave you spirit(ually) skin and bones!


mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding 

mas©ha 2016

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten